موسسه جهادی » 3 - ژانویه 31, 2012
کلیپ‌های صوتی و تصویری شهید...

نظرات کلیپ

ثبت كردن نظر

کلیپ‌های صوتی و تصویری سایت

نمایش وبدئو
نمایش وبدئو
نمایش وبدئو
نمایش وبدئو
نمایش وبدئو
نمایش وبدئو

محصولات

استقبال مردم از نمایشگاه را قدر بدانیم..

نمایشگاه-کتاب-مقام-معظم-رهبری

مطلب زیر، گزارشی‌ست به قلم یکی از حاضرانی که سال گذشته، توفیق شنیدن صحبت‌های مقام معظم رهبری را در نمایشگاه کتاب داشته است. امید که با بازخوانی فرمایشات ایشان در آستانه‌ی نمایشگاه کتاب امسال، مجموعه‌های مختلف فرهنگی، و افراد مسئول و غیرمسئول، هر یک به سهم خود، گامی در تحقق اهداف مقام معظم رهبری در حوزه‌ی کتاب و کتاب‌خوانی بردارند.