موسسه جهادی » 3 - ژانویه 31, 2012
کلیپ‌های صوتی و تصویری شهید...

نظرات کلیپ

ثبت كردن نظر

کلیپ‌های صوتی و تصویری سایت

نمایش وبدئو
نمایش وبدئو
نمایش وبدئو
نمایش وبدئو
نمایش وبدئو
نمایش وبدئو

محصولات

علل تجاوز عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران (قسمت 2)

علل تجاوز عراق به خاک ایران (قسمت دوم)

نیت آمریکا از تحمیل جنگ، دست‌یابی به اهداف خودش بود. هدف صدام نیز از آغاز جنگ تامین منافع خودش بود. که البته مورد استقبال آمریکا نیز نبود اما در یک مورد تلاقی منافع داشتند و آن براندازی جمهوری اسلامی و شکست انقلاب اسلامی بود.