موسسه جهادی » 3 - ژانویه 31, 2012
کلیپ‌های صوتی و تصویری شهید...

نظرات کلیپ

ثبت كردن نظر

کلیپ‌های صوتی و تصویری سایت

نمایش وبدئو
نمایش وبدئو
نمایش وبدئو
نمایش وبدئو
نمایش وبدئو
نمایش وبدئو

محصولات

پیامدهای علم بدون ایمان

اشاره

حضرت آیت الله خامنه‌ای طی سلسله مباحثشان در نماز جمعه‌های تهران پیرامون وظایف حکومت اسلامی، در خطبه اول نماز جمعه مورخ 19/11/1363 اینچنین می‌فرمایند که : "دولت اسلامى خود را موظف مى‌داند و بايد بداند كه علم را در جامعه ترويج كند و علاوه‌ى بر آن، وسائل درس خواندن و عالم شدن را براى همه فراهم بياورد." ایشان در ادامه ضمن بیان مباحث تاریخی در مورد پیشرو بودن کشورهای اسلامی در زمینه ترویج علم در جامعه نسبت به سایر کشورها، اوضاع کنونی جوامع و کشورهای دنیا را در زمینه رواج علم، برگرفته از آموزه‌های اسلامی دانسته و در ادامه به نکته‌ای مهم اشاره می‌فرمایند : "امروز در دنيا دانشگاهها و مدرسه‌ها و درس خواندن و تحصيل علم يك چيز رایج هست، اما آن چيزى كه امروز هم دنيا هنوز نتوانسته است خود را در آن به پاى اسلام برساند، اين نكته‌ى آخر است؛ يعنى هدايت جريان علم، تشخيص آن علمى كه براى انسانها لازم است، هدايت استعدادها و مغزها و نيروها به آن دانشى كه به حيات انسانى تكامل بدهد، نه آن را ويران كند." متن زیر ادامه فرمایشات حضرت آقا پیرامون پیامدها و عواقب علمِ بدون ایمان برای جوامع بشری است.