موسسه جهادی » 3 - ژانویه 31, 2012
کلیپ‌های صوتی و تصویری شهید...

نظرات کلیپ

ثبت كردن نظر

کلیپ‌های صوتی و تصویری سایت

نمایش وبدئو
نمایش وبدئو
نمایش وبدئو
نمایش وبدئو
نمایش وبدئو
نمایش وبدئو

محصولات

خصلت‌های عاقل در کلام عالم آل محمد(ع)

اشاره

"دیوانه شدی؟ پس عقلت کجا رفته؟" عبارت آشنایی است. بارها و بارها این جمله آغازی بوده بر نصیحت‌های دوستانه یا پدرانه یا... شاید هم دامی از دام‌های دشمن قسم خورده. معیار تشخیص چیست و براستی در این آشفته بازاری که هر کس از زاویه دید خود به آدمی می‌نگرد و با معیار خود عقل وی را محک زده و حکمی صادر می‌کند عاقل کیست و معنای تعقل چیست؟