قطع: رقعی کوچک
چاپ اول: اردیبهشت 1396
تعداد صفحات: 120 صفحه
«مؤمن انقلابی، ابوالقاسم صدیقی» دومین کتاب از مجموعه کتاب‌های «مؤمن انقلابی» است که به معرفی آقای ابوالقاسم صدیقی، و خاطرات و رفاقتی که ایشان با رهبر انقلاب داشته‌اند، می‌پردازد؛ دوستی و رفاقتی که از پنجم فروردین سال 57 آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.انتشارات:موسسه ایمان جهادی(صهبا)
تنظیم و گرد آوری: صهبا
شابک: 8-46-6275-600-978


6,000 تومان