قطع: نیم وزیری
چاپ اول: بهمن 1395
تعداد صفحات: 59 صفحه
گفتارِ «نگاهی کلان به انقلاب اسلامی» گفتاری‌ست برگرفته از بیانات رهبر انقلاب در سفر اردیبهشت‌‌ِ سال 87 به استان فارس.  ایشان در آستانۀ ورود به دهۀ چهارم انقلاب اسلامی،  با نگاهی کلان و فراگیر، تحلیلی از انقلاب به دست می‌دهند که این تحلیل مهم، شاکلۀ اصلی گفتارِ «نگاهی کلان به انقلاب اسلامی» را شکل داده است.انتشارات:موسسه ایمان جهادی(صهبا)
تنظیم و گرد آوری: صهبا
شابک: 6275-413-600-978


1,500 تومان