قطع: نیم وزیری
چاپ اول: خرداد 1395
تعداد صفحات: 64 صفحه

گفتار «استقامت حسینی استقامت خمینی» تلفیق دو سخنرانی در دوم خرداد سال 1375 در جمع اعضای ستاد برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی و چهاردهم خرداد 1375 در جمع شرکت‌کنندگان در مراسم سالگرد ارتحال امام است که محور اصلی این سخنرانی‌ها ارتباط و نزدیکی نهضت امام خمینی و نهضت عاشورا است.انتشارات:موسسه ایمان جهادی(صهبا)
تنظیم و گرد آوری: کمیته موضوعی
شابک: 390-6275-600-978


1,500 تومان