قطع: نیم وزیری
چاپ اول: اسفند1394
تعداد صفحات: 64 صفحه
اين گفتار، مقاله‌اي از حضرت آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي است که اولين بار، در سال 1356 چاپ شده است. معظّم‌له آن را به درخواست يک دانشجو و در پاسخ به اين سؤال که «اعتقاد به توحيد، عملاً چه نقشي در زندگي انسان دارد؟» نوشته‌اند. عنوان مقاله، نام يکي از فصول کتاب «طرح کلي انديشة اسلامي در قرآن» است؛ و مطالب آن، بسط‌داده‌شدة مطالب همان فصل است. معظّم‌له در اين مقاله از هفتادوهشت آية توحيدي قرآن استفاده کرده‌اند.انتشارات:موسسه ایمان جهادی(صهبا)
تنظیم و گرد آوری: کمیته موضوعی
شابک: 376-6275-600-978


3,000 تومان