28قطعه صوتی خلاصه جلسات
10قطعه صوتی موضوعی
10کلیپ صوتی درباره جلسات و حاشیه ها
جهت دانلود با کیفیت متوسط از طریق این لینک اقدام نمایید
بستۀ صوتی کتاب طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن در سه بخش تهیه شده است:
خلاصه جلسات
در این بستۀ صوتی 28 فایل که چکیدۀ مباحث جلسات است با صدای استاد خامنه ای تدوین شده است.
قطعه های موضوعی
در کنار 28 موضوع اصلی کتاب، موضوعات مهمی هم در کتاب مطرح اند. مانند مغفرت، انفاق و ...  این موضوعات در 10 قطعۀ جداگانه در مجموعه قرار دارد.
کلیپ‌های صوتی درباره جلسات و حاشیه ها
‌‍برگزاری جلسات روحانی مبارز و جوان مشهدی در مسجد امام حسن مجتبی همراه با حاشیه هایی جذاب همراه بوده است. 10 کلیپ در این بخش به حاشیه‌های این جلسات و روند برگزاری و اجرای جلسات پرداخته‌است.انتشارات:موسسه ایمان جهادی(صهبا)
تنظیم و گرد آوری: معاونت هنری


1,500 تومان