قطع: نیم وزیری
چاپ اول: بهمن 1393
تعداد صفحات: 64 صفحه
سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای در 12 بهمن 1362،با موضوع مروری بر تاریخ و خصوصیات مقاطع مهم انقلاب اسلامی:آغاز نهضت تا قیام 15 خرداد، 15 خرداد تا رحلت فرزند امام خمینی،رحلت فرزند امام تا بازگشت امام به ایران،مقطع پیروزی، از پیروزی تا کنون.در بخش دیگری از سخنرانی، با استفاده از پانزده آیه سیاسی قرآن، تفسیری الهی و قرآنی از انقلاب اسلامی ارائه می شود.انتشارات:موسسه ایمان جهادی(صهبا)
تنظیم و گرد آوری: کمیته موضوعی
شابک: 6-24-6275-600-978


1,500 تومان