قطع: نیم وزیری
چاپ اول: دی 1393
تعداد صفحات: 46 صفحه
سخنراني حضرت آيت الله سيدعلي خامنه‌اي، مشهد مقدس
اين گفتار مربوط مي‌شود به يکي از جلسات قرآني حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، قبل از انقلاب در مشهد مقدس، که ايشان موضوع سخنراني را آيـ÷الکرسي قرار داده‌اند. در اين گفتار ترجمة آيات 255 تا 257 سورة مبارکة بقره به تفصيل شرح داده شده است. مباحث اعتقادي اين آيات، با زباني ساده و کاربردي و در حد فهم عموم مردم ارائه مي‌شود. ايشان آيـ÷الکرسي را کاملاً در بستر اجتماعي و با جهت‌گيري هدايتي و تربيتي شرح مي‌دهند.انتشارات:موسسه ایمان جهادی(صهبا)
تنظیم و گرد آوری: کیمته موضوعی
شابک: 0-26-6275-600-978


1,500 تومان