قطع: وزیری
چاپ اول: تیر 1392
چاپ سی و هشتم: شهریور1397
تعداد صفحات: 216 صفحه
شرح مزجي يکي از بيانات محوري مقام معظم رهبري در سال 1373 با استفاده از ديگر بيانات  معظم‌له
متن محوري کتاب، مربوط به ديدار مقام معظم رهبري با عناصر جبهة خودي در حوزة فرهنگ مي‌باشد. در اين جلسه هم مسئولان دولتي در حوزة فرهنگ حضور داشته‌اند و هم گروه‌هاي مستقل فرهنگي. لذا همة کساني که اين کتاب را مطالعه مي‌کنند، مي‌توانند خود را حاضر در جلسه و ناظر به کلام مبارک ايشان ببينند.
در اين کتاب بعد از فصل اول که «طرح دغدغه» مطرح مي‌شود در فصل‌هاي «منشأ انقلاب اسلامي»، «فرهنگ و هنر ايران و انقلاب» و «جريان روشنفکري» به شرح تاريخچة جريان فرهنگي ايران بعد از ورود اسلام تا زمان پيروزي انقلاب مي‌پردازد. در ادامة کتاب مطالب پيرامون تهديدات و توقعات انقلاب از جبهه فرهنگي بيان مي‌شود.انتشارات:موسسه ایمان جهادی(صهبا)
تنظیم و گرد آوری: کمیته موضوعی
شابک: 8-20-6275-600-978


14,000 تومان