قطع: نیم وزیری
چاپ اول: فروردین 1393
تعداد صفحات: 80 صفحه

مقارنه دو سخنراني از آيت‌الله خامنه‌اي در سالگرد درگذشت دکتر علي شريعتي، سال 1359
دو سخنراني محوري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي دربارة حرکت روشنفکري اسلامي که در سال 59 به فاصلة چهل روز از هم، در سالگرد درگذشت دکتر شريعتي ايراد شده‌اند و به سبک مقارنة دو سخنراني، به صورت يک سخنراني يکپارچه درآمده است. در آن به بهانة تجليل از شخصيت دکتر شريعتي به‌عنوان يک روشنفکر مذهبي، روند پيدايش جريان روشنفکري اسلامي، ويژگي‌هاي آن در مقايسه با جريان روشنفکري بيمار و اثر آن در پيشبرد اهداف انقلاب بيان شده است.
انتشارات:موسسه ایمان جهادی(صهبا)
تنظیم و گرد آوری: کمیته موضوعی
شابک: 5-05-6275-600-978


1,500 تومان