قطع: نیم وزیری
چاپ اول: بهمن 1392
تعداد صفحات: 48 صفحه

سخنراني تاريخي آيت الله سيدعلي خامنه‌اي در مراسم بزرگداشت «نخستين دهة انقلاب اسلامي»
سخنراني حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در 12بهمن1367، با موضوع بررسي پنج شاخصة انقلاب اسلامي ايران: انقلاب اسلامي، ضرورتي براي احياي اسلام؛ انقلاب اسلامي، انقلابي تاريخ‌ساز؛ پايبندي به اصول انقلاب اسلامي؛ حرکت در مسير اهداف انقلاب، نشان‌دهندة موفقيت انقلاب؛ ايمان و عقيدة اسلامي، قوّت رهبري و حضور مردمي عناصر تداوم انقلاب اسلامي.
انتشارات:موسسه ایمان جهادی(صهبا)
تنظیم و گرد آوری: کمیته موضوعی
شابک: 031-6275-600-978


1,000 تومان