گفتار عصر انقلاب اسلامی

عصر انقلاب اسلامی

تهیه کتاب

بررسی و تحلیل دقیقِ یک واقعه بزرگ تاریخی که قرار است آینده را متحول کند، وقتی‌که هنوز زمان زیادی از وقوع آن نگذشته، احتیاج به نبوغ، پختگی و خبرگی فراوان دارد. در کنار همه اینها، باید سنت‌های الهی را نیز شناخت. با دید مادی نمی‌توان تحلیل درستی از وقایع دنیا ارائه کرد. بلاشک مهم‌ترین و بزرگ‌ترین واقعه عصر حاضر، انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی‌قدسسرهالشریف است. شناخت صحیحِ آن، مستلزم داشتن دیدی فراتر از آمارها و گزارش‌ها و نگاهی فراسیاسی، انقلابی و مکتبی است. کسی می‌تواند تحلیل جامعی ارائه کند که در طول عمر پرماجرای انقلاب، پیوسته با آن همراه و اساس نظام فکری‌اش، منطبق بر اساس نظام فکری معمار بزرگ انقلاب باشد.

سال ۷۶۳۱، اولین دهه انقلاب اسلامی ـ دهه مقاومت ـ جشن گرفته می‌شود؛ پس از گذشتن از دریاى طوفانى و موّاجِ ده سال زندگى انقلابى یک ملت، آن‌هم با این‌همه حوادث و خصومت‌ها و مشکلاتى که براى بسیارى از انقلاب‌هاى دوران معاصر ناشناخته بود. در مراسم بزرگداشت «نخستین دهه انقلاب اسلامی» در ۲۱بهمن۷۶۳۱، رئیس‌جمهور وقت، آیت‌الله خامنه‌ای، سخنرانی‌ای تاریخی از خود به یادگار می‌گذارند که در آن، زوایای مهمی از انقلاب اسلامی تبیین می‌شود. در هتل لاله تهران، فرهیختگان و اندیشمندان داخلی و میهمانان خارجی، بیاناتی را استماع می‌کنند که با ادبیاتی مقتدرانه، محتوایی مستدلّ و نظام‌مند و مضمونی انقلابی و حکیمانه، ایراد می‌شود. نگاه ایشان، به انتهای افق متصور برای جامعه اسلامی است و با این نگاه، تصویری واقعی و چندبعدی از انقلاب اسلامی ارائه می‌دهند؛ تصویری که نویدبخش شکل‌گیریِ عصر انقلاب اسلامی است.

* * *

مقام معظم رهبری، ده‌ها سخنرانیِ تاریخی و محوری دارند که یک موضوع، به‌طور کامل در آن بررسی می‌شود. نمی‌توان از کنار این سخنرانی‌ها به‌راحتی عبور کرد. همچنین تشنگی و نیازهای فکری نسل جدید انقلاب، ایجاب می‌کند بارانی از پاسخ‌های مقتضیِ هر نیاز، در جامعه ببارد و فضا را آکنده از شور و شعور و بصیرت کند. انتشار جزواتی تسلسلی، نظیر متن حاضر، هم سخنرانی‌های مهم معظم‌له را احیا می‌کند و هم پاسخی فوری برای نیازهای فکری نسل جدید فراهم می‌آورد. البته ممکن است این سخنرانی‌ها به‌عنوان شاخ و برگ‌های دیگر کتب و پروژه‌های صهـبا مورد استفاده قرار گیرد.

برای متن حاضر، ذکر این نکته لازم است که متن سخنرانی، به‌علت ترجمه هم‌زمان برای حضار، کمی منقطع است و باید با دقت و تأمل بیشتر و سرعت کمتر خوانده شود. در انتهای متن، به‌منظور بررسی مختصر و بصری شاخه‌های اصلی بحث، نمای نموداری آورده شده تا خواننده محترم بتواند مروری سریع بر شالوده اصلی مطالب داشته باشد و ارتباط محورها را راحت‌تر درک کند.
بهمن‌ماه ۱۳۹۲