گفتار نگاهی کلان به انقلاب اسلامی

نگاهی کلان به انقلاب اسلامی_جلد

 

 

با استفاده از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سفر به استان فارس، اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷
گفتارِ «نگاهی کلان به انقلاب اسلامی» گفتاری‌ست برگرفته از بیانات رهبر انقلاب در سفر اردیبهشت‌‌ِ سال ۸۷ به استان فارس. ایشان در آستانۀ ورود به دهۀ چهارم انقلاب اسلامی، با نگاهی کلان و فراگیر، تحلیلی از انقلاب به دست می‌دهند که این تحلیل مهم، شاکلۀ اصلی گفتارِ «نگاهی کلان به انقلاب اسلامی» را شکل داده است.
۶۴ صفحه