گفتار عصر انقلاب اسلامی

عصر انقلاب اسلامی

تهیه کتاب

سخنرانی تاریخی ریاست جمهوری وقت ایران آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در مراسم بزرگداشت «نخستین دهه انقلاب اسلامی»
سخنرانی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ۱۲بهمن۱۳۶۷، با موضوع بررسی پنج شاخصه انقلاب اسلامی ایران: انقلاب اسلامی، ضرورتی برای احیای اسلام؛ انقلاب اسلامی، انقلابی تاریخ‌ساز؛ پایبندی به اصول انقلاب اسلامی؛ حرکت در مسیر اهداف انقلاب، نشان‌دهنده موفقیت انقلاب؛ ایمان و عقیده اسلامی، قوّت رهبری و حضور مردمی عناصر تداوم انقلاب اسلامی.
۴۸ صفحه