گفتار جریان روشنفکری اسلامی در ایران

Roshanfekri

تهیه کتاب

مقارنه دو سخنرانی از آیت‌الله خامنه‌ای در سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی، سال ۱۳۵۹
دو سخنرانی محوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره حرکت روشنفکری اسلامی که در سال ۵۹ در سالگرد درگذشت دکتر شریعتی ایراد شده‌اند و به سبک مقارنه دو سخنرانی، به صورت یک سخنرانی یکپارچه درآمده است. در آن به بهانه تجلیل از شخصیت دکتر شریعتی به‌عنوان یک روشنفکر مذهبی، روند پیدایش جریان روشنفکری اسلامی، ویژگی‌های آن در مقایسه با جریان روشنفکری بیمار و اثر آن در پیشبرد اهداف انقلاب بیان شده است.
۶۴ صفحه