ترجمه تفصیلی آیت الکرسی

ترجمه تفصیلی آیت‌ الکرسی

سخنرانی حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، مشهد مقدس
این گفتار مربوط می‌شود به یکی از جلسات قرآنی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، قبل از انقلاب در مشهد مقدس، که ایشان موضوع سخنرانی را آیـ÷الکرسی قرار داده‌اند. در این گفتار ترجمه آیات ۲۵۵ تا ۲۵۷ سوره مبارکه بقره به تفصیل شرح داده شده است. مباحث اعتقادی این آیات، با زبانی ساده و کاربردی و در حد فهم عموم مردم ارائه می‌شود. ایشان آیـ÷الکرسی را کاملاً در بستر اجتماعی و با جهت‌گیری هدایتی و تربیتی شرح می‌دهند.
۴۸ صفحه

 

تهیه کتاب