کتاب مؤمن انقلابی، شیخ عباس پورمحمدی

Momen_sheikh_abbas

کتاب «مؤمن انقلابی، شیخ عباس پورمحمدی» کتابی‌ست از زندگی عالمی که زندگی‌اش، سراسر مبارزه و مجاهدت و خدمت به خلق خدا بود و به تعبیر مقام معظم رهبری همواره در صراط مستقیم قرار داشته، و در این مسیر، ذره‌ای انحراف و لغزش نداشته است.

فَروَست «مؤمن انقلابی»، عنوان سلسله‌کتاب‌هایی‌ست از انتشارات صهبا که به معرفی برخی از یاران و پیروان صدیق حضرت آقا می‌پردازد، چه مشهور باشند و چه گمنام. که کتاب «مؤمن انقلابی، شیخ عباس پورمحمدی» اولین کتاب این مجموعه است.

این کتاب، که از زاویۀ دوستی و رفاقتِ پنجاه‌سالۀ حاج شیخ عباس پورمحمدی با رهبر انقلاب به زندگی حاج شیخ پرداخته، دو بخش اصلی دارد.

بخش اول کتاب، ابتدا به شرح رابطۀ دوستی و رفاقت حاج شیخ با حضرت آقا می‌پردازد. سپس، به سراغ برهه‌هایی از زندگیِ مجاهدانۀ حاج شیخ عباس می‌رود و برش‌هایی ناب و بی‌نظیر از سیرۀ مرحوم پورمحمدی را نشان می‌دهد که بسیار خواندنی، و بسیار مفید و آموزنده هستند.

در بخشی از پیام تسلیت مقام معظم رهبری به مناسبت درگذشت حاج شیخ عباس، آمده است: «در دوران اختناق طاغوتی، با شجاعت و صراحت، پرچم نام و راه امام راحل را بر دوش داشت و در دوران نظام مقدس جمهوری اسلامی، پیشرو خدمات‌رسانی به محرومان و اقدام‌های فرهنگی و اجتماعی در گستره‌ئی وسیع بود. در همه دوران‌ها هرگز از مردم و بخصوص طبقات محروم جدا نشد و هرگز جز راه خدا نپیمود.» بخش اول این کتاب، توضیحِ مصداقیِ همین سیره و روشی‌ست که حضرت آقا در پیام خود به آنها اشاره داشته‌اند.

بخش دوم کتاب، شامل سه ضمیمه است: «مروری کوتاه بر زندگی شیخ عباس پورمحمدی»، «اسناد»، «تصاویر». این ضمائم نیز هر یک با زبانی، از زندگی مرحوم پورمحمدی و رابطۀ ایشان به مقام معظم رهبری سخن می‌گویند.

کتاب «مؤمن انقلابی، شیخ عباس پورمحمدی» در ۱۶۰ صفحه و با نثری داستانی روایت شده است.