معرفی کتاب «خانواده» و مسابقه‌ «کتاب و زندگی» در برنامه «زنده باد زندگی»

برنامه تلویزیونی «زنده باد زندگی» در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۳ بخشی را به معرفی کتاب «خانواده» و دور دوم مسابقه «کتاب و زندگی» اختصاص داد.