معرفی کتاب «خانواده» در برنامه «صبحی دیگر» از شبکه آموزش سیما

معرفی کتاب «خانواده» در برنامه «صبحی دیگر». یکی از قسمت‌های این برنامه معرفی و خواندن بخش‌هایی از یک کتاب است.