مجموعه صوتی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن (کیفیت متوسط)

مجموعۀ صوتی طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن شامل ۲۸ جلسه ماه مبارک رمضان سال ۱۳۵۳ شمسی مشهد مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام

FRONT-COVER
BACK-COVER

حجم کل صوت‌ها ۸۴ مگابایت است

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن 1 طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن 2 طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن 3

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن 4

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن 5