حضور صهبا در بیست‌و‌چهارمین نمایشگاه قرآن

انتشارات صهبا در بیست‌و‌چهارمین نمایشگاه قرآن کلیه محصولات خود را عرضه می‌کند.
آدرس غرفه صهبا در نمایشگاه قرآن شبستان اصلی، بخش مکتوب، راهرو ۷، غرفه ۱۷۱ است.
مخاطبان عزیزی که تمایل به تهیه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن دارند، می‌توانند بن تخفیف ۴۰ درصدیِ ویژه نمایشگاه قرآن را از غرفه رهبر قرآنی واقع در شبستان اصلی، ابتدای راهروی ۲، دریافت کنند.
همچنین به همراه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن مجموعه صوتی این کتاب نیز ارائه می‌شود.